Przyrządy pomiarowe


       Ultradźwiękowe, reflektometryczne mierniki serii CHM produkcji firmy SUPARULE służą do zdalnego, bezdotykowego pomiaru wysokości zawieszenia przewodów oraz odległości między przewodami.    Karta katalogowa

Ultradźwiękowy miernik zawieszenia przewodów CHM