Uziemiacze przenośne


         Uziemiacz U-BM podstaw bezpieczników mocy służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe BM, przez połączenie jednej strony podstawy (od strony uziemianego urządzenia) z uziomem i odseparowanie drugiej strony (dopływy). Uziemiacz dostępny w wykonaniu dla małych wkładek 000-0 oraz dużych 1-2-3.   […]

Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy typu U-BM


   Uziemiacz do śrub U-SR służy do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem elementów pól rozdzielczych wyposażonych w śruby dla prądów znamionowych Ir do 13kA dla czasu tr=1s.  Możliwe wykonania uziemiacza z zaciskami na śruby w zakresie M6 – M16.  Karta katalogowa

Uziemiacz przenośny do śrub typu U-SR


     Uziemiacz przenośny wielkoprądowy U1-WP oraz współpracujący z nim drążek izolacyjny DI-B wraz z kluczem dynamometrycznym służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. Uziemiacz może być stosowany dla znamionowego prądu zwarciowego […]

Uziemiacz wielkoprądowy typu U-WPUziemiacz przenośny U-K do przyłącza typu kula służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przyłącza typu kula lub szyny płaskie oraz przewody okrągłe, odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem.  Karta katalogowa

Uziemiacz przenośny do trzpieni kulowych typu U-K


Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. W zależności od liczby zacisków fazowych produkowane są uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe.  Karta katalogowa

Uziemiacz przenośny typu U