Drążki izolacyjne


Zestaw służy do bezpiecznego obcinania i usuwania gałęzi drzew przy liniach energetycznych nn, SN i WN. Prace wykonuje się z poziomu ziemi, bez użycia wysięgników czy słupołazów. W skład zestawu wchodzą: Teleskopowy drążek izolacyjny TDI/I-B Piła do cięcia gałęzi PDG:  Karta katalogowa   Przyrząd do obcinania gałęzi POG:  Karta katalogowa […]

Zestaw do obcinania i usuwania gałęzi z linii energetycznych


Zaczepy manewrowe ZU, ZO, ZL współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI i są mocowane w jego głowicy szybkomocującej. Przy pracy z danym zaczepem należy używać drążka na napięcie równe napięciu znamionowemu urządzenia, przy którym wykonywane są prace.  Karta katalogowa   Końcówka manewrowa RSAK współpracująca z uniwersalnym drążkiem UDI i jest […]

Końcówki i zaczepy manewrowe do drążka izolacyjnego


Chwytak manewrowy ChM jest przeznaczony do zakładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych, osłon izolacyjnych, przegród izolacyjnych itp. w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 110 kV. Ramiona i szczęki chwytaka wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej są mocowane przegubowo na stalowej śrubie. Obrót śruby, której końcówka przystosowana jest do […]

Chwytak manewrowy ChM do drążka izolacyjnegoTeleskopowy drążek izolacyjny TDI-B w zależności od ilości wysuniętych segmentów służy do obsługi elektroenergetycznych urządzeń o napięciu znamionowym do 400 kV – wersje TDI-B i TDI/I-B oraz do 220kV – wersja TDI/II-B. Obsługa odbywa się przez podnoszenie i zakładanie pomocniczego sprzętu elektroenergetycznego o masie całkowitej do 5 kg. Drążki izolacyjne […]

Teleskopowy drążek izolacyjny TDI-B


Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie człowieka od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Drążki izolacyjne mogą być stosowany zarówno do prac pod napięciem oraz jako drążki uziemiające w rozumieniu normy PN-EN 61230:2011.  Karta […]

Uniwersalny drążek izolacyjny wypełniany UDI-B