Sprzęt przeciw pożarowy


Koc gaśniczy jest wykonany z niepalnego włókna szklanego. Służy do gaszenia ognia poprzez mechaniczne odcięcie dopływu powietrza.  Karta katalogowa

Koc gaśniczy


Gaśnica przewoźna śniegowa 20kg AS-20xB/E służy do gaszenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 245kV AC znajdujących się pod napięciem.  Karta katalogowa     Gaśnica przewoźna śniegowa 30kg AS-30xB/E służy do gaszenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 245kV AC znajdujących się pod napięciem.  Karta katalogowa     […]

Gaśnice przewoźne – agregaty gaśnicze


Gaśnica proszkowa 12kg GP-12xABC/E służy do gaszenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 245kV AC znajdujących się pod napięciem.  Karta katalogowa

Gaśnica proszkowa 12kg GP-12xABC/E 245kVGaśnica proszkowa 2kg GP-2xABC służy do gaszenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV AC znajdujących się pod napięciem.  Karta katalogowa

Gaśnica proszkowa 2kg GP-2xABC 1kVGaśnica śniegowa 5kg GP-5xB/E służy do gaszenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 245kV AC znajdujących się pod napięciem.  Karta katalogowa

Gaśnica śniegowa 5kg GS-5xB/E 245kVGaśnica proszkowa 6kg GP-6xABC/E służy do gaszenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 245kV AC znajdujących się pod napięciem.  Karta katalogowa

Gaśnica proszkowa 6kg GP-6xABC/E 245kV