Wskaźnik diodowy szynowy WDS


Wskaźnik diodowy szynowy WDS służy do sygnalizacji obecności wysokiego napięcia przemiennego

na szynach stacji i rozdzielni wnętrzowych.

Szynowe wskaźniki napięcia WDS produkowane są w 3 zakresach:
WDS-1      6 – 15 kV
WDS-2      15 – 45 kV
WDS-3      45 – 110 kV

 

 Karta katalogowa